predok

Viac informácií o Capricorn Ascendant, Capricorn Rising Sign

Viac informácií o Capricorn Ascendant, Capricorn Rising Sign

Viac informácií o Capricorn Ascendant, Capricorn Rising Sign Na tejto stránke: Opis kozorožca (povstanie) Alternatívne opisy kozorožca Slávni ľudia s povstaním Kozorožca Pre ľudí, ktorí vychádzajú z Kozorožca, existuje vážnosť, ktorá je nezameniteľná. Dokonca aj keď si robia srandu, je to odroda mŕtva. V skutočnosti má veľa