budúca astrológia

Interpretácia solárnych výnosov: predpovede

Interpretácia solárnych výnosov: predpovede

Solárne návraty 1 interpretácia solárnych výnosov Prediktívna astrológia - techniky predpovedania budúcnosti Na tejto stránke: Prehľad solárnych návratových máp Príklad interpretácie solárneho návratového diagramu Osobné poznámky Funkcia solárnych návratov Na tejto prvej stránke našej funkcie Solar Returns nájdete moje preferované techniky a kľúčové body, ktoré je potrebné zvážiť pri interpretácii Solar Returns, ako aj príklad interpretácie Solar Return. Všimnite si, že niekedy nazývam „solá