domové tranzity

Transity Mars: Domy

Transity Mars: Domy

Transity Mars: Domy Mars Prechádzajúci cez domy Natal Chart Späť na hlavnú stránku prediktívnej astrológie Mars Prechod domov horoskopu Techniky prípravy na budúcnosť a porozumenie minulosti Prehľad: Pretože veľa grafov je nakreslených s nerovnakými domami a pretože Mars je niekedy retrográdny, dĺžka pobytu Marsu v dome sa líši. V priemere však Mars