vnútorná sila

Saturn Transits in Astrológia: Predpovede

Saturn Transits in Astrológia: Predpovede

Saturn Transits Saturn Transits: Predictive Astrology - Techniky na predpovedanie budúcnosti Späť na hlavnú stránku prediktívnej astrológie Prehľad: Saturn trvá asi 28-29 rokov, kým sa dostane do úplného kruhu. Preto každých sedem rokov bude Saturn prechádzať spojovacím bodom, štvorcom alebo oproti pôrodnému bodu. Ak je tento pôrodn

Saturn prechádza domami v astrológii: Predpovede

Saturn prechádza domami v astrológii: Predpovede

Saturn Transits: Domy Saturn Transits: Cez domy Späť na hlavnú stránku prediktívnej astrológie Saturn Prechod domov horoskopu Techniky prípravy na budúcnosť a porozumenie minulosti Saturn trvá asi 28-29 rokov, kým sa dostane do úplného kruhu. Môžeme očakávať, že Saturn strávi nejaký čas v každom z našich 12 domov. Pokiaľ však nepracujet