jupiter v prvom dome

Jupiter v domoch

Jupiter v domoch

Jupiter v domoch ... kde môžeme rozšíriť naše životné skúsenosti a zlepšiť naše šťastie? pozri sa do domu Jupitera ... Na tejto stránke sú interpretácie umiestnenia Jupitera v dvanástich domoch pôrodnej (pôrodnej) schémy. Pozícia Jupitera podľa domu v pôrodníckom diagrame (to znamená, dom, ktorý Jupiter zaujíma v pôrodníckom diagrame) ukazuje, kde vyjadrujeme našu štedrosť a toleranciu. Ukazuje, kde sa zameriavame na