Slnko kvintil Jupiter - Júl 2020

Slnko kvintil Jupiter

leo ročný horoskop 2018

Sun quintile Jupiter, Sun biquintile JupiterSte vynikajúci v riešení problémov a vytváraní poriadku, najmä na intelektuálnej úrovni. Môžete byť prírodný učiteľ alebo poradca a iní sa na vás často obracajú o radu, pretože možno viete, že ste múdri alebo máte jedinečný vhľad do života. Vaše názory sú všeobecne široké. Máte určitú milosť alebo štýl, ktorý ostatní považujú za zaujímavý alebo atraktívny, a ktorý sa snažíte dosiahnuť. Možno budete chcieť byť videní ako intelektuál alebo osoba s vysokými morálnymi štandardmi.

To sa môže týkať aj ďalších piatych harmonických aspektov okrem kvintilu a dvoj kvintilu - polokvintilu alebo decilu 36 stupňov alebo vigintilu 18 stupňov.rok 1960 čínsky zverokruh

Niektorí slávni ľudia s kvintilom slnka Jupiterom: Gloria Vanderbilt, pápež Ján Pavol II., Bernadette Peters, Gladys Knight, Errol Flynn, Elizabeth Barrett Browning, Sandra Bullock, Pearl Buck, Alice Bailey.

Všeobecná diskusia o aspektoch Sun-Jupitera.Aspekty kvintilu-BiQuintilu

Späť na Planetárne aspekty


Nepoznáte polohu vášho Slnka v dome? Pomocou našich jednoduchých krokov zistite, ako môžete získať voľné pozície v astrologickom diagrame.

horoskopy aries 2016

Späť na Planetárne aspekty

Výklady, ktoré napísala Annie Heese, pokiaľ nie je uvedené inak.

ASTROLOGIA LÁSKA A ATRAKCIE: ČLÁNKY A USMERNENIA